V novembri sa v Life Academy uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv. Vyhlasovateľom a organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM a Celoštátna komisia OĽP. Do olympiády sa celkovo zapojilo 21 študentov bilingválneho gymnázia, ktorí absolvovali v prezenčnej forme vedomostný test s 25 úlohami. Víťazka školského kola Sophia B. sa vo februári zúčastní krajského kola OĽP v Prešove. Víťazke srdečne blahoželáme, ostatným ďakujeme za účasť.