Kam na výlet do prírody? Deti zo Súkromnej materskej školy navštívili Family resort Lučivná. Okolie rezortu nám okrem iného ponúklo pohľad na krásy jesennej tatranskej prírody. Hviezdičky, Žabky a Vševedkovia sa vydali po stopách kamaráta ježka, usilovne splnili všetky jeho úlohy. Ten ich na oplátku odmenil krátkym interaktívnym divadlom, ktorého boli deti súčasťou. Na záver sme neobišli ani veľké detské ihrisko, kde sa deti poriadne vyšantili. Krásnu bodku nášmu výletu dalo stretnutie s jelenicou a jej mláďatkom. Výlet splnil všetky očakávania. Veď posúďte sami a nazrite do fotogalérie.