Na hodinách fyziky v IV. A sme začali pracovať na praktickom cvičení, v ktorom sme skúmali revolučný vynález, kyvadlo. Myslím si, že väčšina z nás ani nevie, aké má tento prístroj všestranné využitie. Na jeho princípe fungujú napríklad hodiny, metronóm, kolotoče či seizmometer, ktorý slúži na zaznamenávanie otrasov zeme. Našou úlohou bolo odmerať periódu kyvadla s rôznou dĺžkou aj hmotnosťou a overiť pre ňu vzťah. Na tomto zadaní sme pracovali v tímoch a rozvíjali sme pri tom našu schopnosť spolupracovať. Nakoniec sme zistili, že perióda kyvadla od hmotnosti telesa naozaj nezávisí a naše merania boli správne.