“Hej! Hlásim rozhodne veľké upratovanie. Hej! Je to rozumné, nikto nehovorí, nie!“ Text tejto detskej pesničky deťom zo Súkromnej materskej školy Life Academy rozhodne nie je neznámy. Hviezdičky, Žabky, Vševedkovia či Zvedavkovia – zapojili sa úplne všetci. Jesenná brigáda prilákala rodičov, starých rodičov, dokonca súrodencov – mladších či starších. Cieľ bol jasný. Listy musia preč! Ale neostali sme len pri hrabaní lístia. Keď sme mali toľkých “brigádnikov” pokope, bola by škoda to nevyužiť. A tak sa u nás zbierali zemiaky aj pripravovali jablká na sušenie. A kreatívne vyžitie čakalo všetkých pri vyrezávaní tekvice. O víťaznej tekvici sa ešte stále hlasuje. No my už vieme, že víťazom jesennej brigády sa stal každý, kto na svoju medailu získal 4 pečiatky zo všetkých stanovíšť. Ďakujeme, že sme mohli spoločne stráviť jedno pohodové popoludnie. A za to, že práve vy ste súčasťou Life Academy.