Po období pandémie a mnohých obmedzeniach sa aj v našej škole mohla opäť konať stužková slávnosť. ,,Obleky, kravaty, … dievčatá zmenené šatami na dámy … “ znelo z úst našich piatakov 21.10.2022 v hoteli Kontakt v Starej Lesnej. Po slávnostnej stužkovej ceremónii, milých príhovoroch pani zriaďovateľky PaedDr. Gabriely Čubovej, PhD. a zástupkyne rodičov pani Henriety Lokšovej a chutnej večeri to naši piataci roztočili zábavným tanečným programom, oteckovským kvízom a tombolou. Nasledovala voľná zábava, pri ktorej študenti vykrútili nejednu vyučujúcu a samozrejme svojich rodičov. Neskôr sa pokračovalo príhovorom triednej učiteľky pani Hlaváčikovej a čítaním básničiek vystihujúcich našich študentov, rozbíjaním krčahu a uchmatnutím si črepu pre šťastie. Veľa šťastia pri maturitách, piataci.