Blížia sa voľby do miest a krajov, preto sme dali šancu našim študentom vyskúšať si spôsob, ako sa volí a opätovne sme sa zapojili do simulovaných študentských volieb. Pred dvoma rokmi to boli voľby do Národnej rady SR a tentokrát do orgánov správy miest a krajov. V spolupráci s tímom aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska ako samostatnej organizačnej jednotky konajúcej vo vlastnom mene s podporou Rady mládeže Bratislavského kraja RMBRK sme v našej škole 24.10. 2022 zorganizovali simulované študentské voľby do miest a krajov. Predchádzala tomu zaujímavá prezentácia podpredsedu školského parlamentu Michaela Petríka a praktické informačné letáky s radami, ako voliť od Lucky Harabinovej. Dúfame, že aj takýmito akciami prispejeme k tomu, aby sa z našich študentov stali uvedomelí občania s kritickým myslením uvedomujúci si zodpovednosť za budúcnosť nášho mesta, kraja či našej krajiny.