V popoludňajšom školskom klube sme venovali čas aj tomu, aby žiaci dokázali poskytnúť prvú pomoc. Aby poznali číslo, kam treba zavolať a vedeli, čo treba urobiť, ak si to situácia bude vyžadovať. Najprv sme sa naučili uložiť kamaráta do stabilizovanej polohy. Skúšali sme aj zastavenie krvácania pri páde z bicykla, obviazali sme predlaktie, predkolenie a hlavu našich kamarátov. Ťažké slovo “hypotermia” už šikovní mladí záchranári poznajú. Do termofólie balili kamarátov, ktorí boli v hranej scénke vystavení chladu, a zabránili tak strate tepla. Sme presvedčení, že naše deti nebudú ľahostajné voči svojmu okoliu a dokážu pomôcť, ak to bude potrebné.