Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.. Rozprávka sa v našom prípade síce nekončí. Ale pomaličky a isto sa končí ďalší školský rok. Rok, počas ktorého sme spoznávali veľa nepoznaného. A ako najlepšie takýto rok zakončiť? No predsa skvelým koncoročným výletom. Jedno slnečné dopoludnie si najmenší lifekári zo všetkých tried zbalili ruksaky so špekáčikmi a hor sa do lesa! Pri ohnisku sa vystriedal úplne každý, niektorí dokonca aj na viackrát. Veď opekanie špekáčikov je veľká zábava. Tá nám rozhodne nechýbala ani pri hrách, súťažiach či tancovaní. Vlastne počas celého výletu. Koniec školského roku sme ukončili presne tak, ako sme ho aj celý prežili. Naplno a spolu!