Naposledy si ako predškoláci zaspievali, zatancovali, zarecitovali básničky nie len v slovenčine ale aj v anglickom jazyku. Áno, naše Včielky mali rozlúčku so škôlkou. Nastal čas lúčenia a ako sa patrí okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku darčeky- knihy, šerpy, pamätný list a samozrejme nechýbala ani torta a jahody v čokoláde na ktorých si všetci veľmi pochutili. Všetkým našim predškolákom prajem, aby v septembri s radosťou nastúpili do vytúženej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť. Pani učiteľka Dominika