Dnes sme si prakticky overili, nakoľko našich študentov 4. A Súkromného gymnázia v Poprade zaujíma dejepis a ako vedia prepojiť bežný život so svojimi vedomosťami z dejepisu. Mali vytvoriť vlastnú prezentáciu na tému Fetiše socializmu. Ninka doniesla do školy otcov bicykel Favorit a Ema sa venovala zberateľským vášňam za socíku… Pozrite sa, ako sa im to podarilo…