Na vyučovacích hodinách Informatiky (ale aj španielskeho jazyka) často odpovedám našim študentom na otázku, kde a čo som študoval: “Na SVŠT v Bratislave umelú inteligenciu, lebo nemám tú vlastnú.” Tak ako spomínala pani učiteľka Markóčiová v jednom z článkov, v piatok absolvovali naši študenti prezentácie svojich ročníkových prác. Niektorí, z rôznych dôvodov, sa tejto prezenčnej formy prezentácie nemohli zúčastniť, ale aj napriek tomu mali chuť a snahu nám všetkým predstaviť výsledok svojho celoročného úsilia. A porozprávať nám, iným spôsobom, o témach, ktoré ich bavia alebo sa stali dokonca ich vášňou. V dnešnej dobe moderných technológií to na našej škole nepredstavuje žiadny problém. Pozývam Vás všetkých pozrieť si prezentáciu ročníkovej práce jedného z našich žiakov z II.A, naozaj stojí za povšimnutie. Je to dokonalý príklad úsilia, vedomostí, schopností a zručností našich študentov.