Program DofE je pre študentov našej školy už dávno známa téma, hovorili a písali sme o DofE už mnohokrát. Ak má niekto ešte stále nejaké otázky či nejasnosti, ktorýkoľvek člen nášho pedagogického zboru, ktorýkoľvek náš študent, mu ich rád a podrobne vysvetlí či objasní. V rámci nášho voľného času a v rámci voľného času našich študentov sme sa po celoročnom úsilí vybrali na Cvičnú expedíciu DofE 2022, to znamená, že sme si ešte pred “ostrou” Kvalifikačnou expedíciou DofE 2022 preverili naše schopnosti a zručnosti. Aby sme zistili, čo všetko už vieme a čo všetko sa ešte musíme doučiť. To je cieľom (okrem iného) takejto expedície. Ako sme vystúpili z našej komfortnej zóny, ako sme prekročili náš vlastný tieň, ako sme sa zabavili, nasmiali, ako sme si zanadávali, zaspievali či zatancovali, to sa v tomto článku nedozviete. Ak Vás to zaujíma, opýtajte sa hlavných protagonistov. Opýtajte sa Sárky, Michelle a Sašky, opýtajte sa Lívie či Ivky alebo sa porozprávajte s Noe a Vane. Opýtajte sa na strmé stúpanie, na žaby či srny, na oslavu narodenín, na kurz prvej pomoci a balenie batohov, na zaujímavé konverzácie, na ranný hudobný budíček. Opýtajte sa. Čo sme sa naučili? Postaviť stan v tme, založiť oheň (bezpečne a v súlade s prírodou)? Pripraviť si teplé jedlo? Vykopať jamky na … ? Pomôcť jeden druhému? Naučili sme sa toho omoho viac! A budeme v tom pokračovať! Tento článok je vlastne istou formou vyjadrenia vďaky. Vďaky za pochopenie, za pomoc, za vynaložené úsilie. Chceme sa poďakovať výnimočným študentom, ktorých máme (Ivka, Lívia, Michelle, Sárka, Saška, Vanessa, Noemi). Chceme sa poďakovať úžasným učiteľom a učiteľkám, ktorých máme (pani učiteľka Wawreková, pán učiteľ Andráš). Chceme sa poďakovať pani učiteľke Vernarčík za to, že nás na DofE nahovorila. Chceme sa poďakovať učiteľom a učiteľkám, ktorí formou mentoringu sprevádzali žiakov počas celého školského roka v oblastiach športu, talentu a dobrovoľníctva (pani učiteľka Rusnáková, Konečná, Strenková, Fedorová Gánovská, pán učiteľ Starovič). Úprimná vďaka.