Druhý deň sme sa prebudili do slnečného rána, ktoré u nás všetkých vyčarilo úsmev na tvári a s chuťou sme sa pustili do plnenia mapky mysle. Dopoludňajšie štúdium prebehlo hladko a deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o spoločenstve lesa – o flóre i faune. Ešte pred obedom sme si ovlažili aspoň na skúšku nohy vo vode a šlo sa jesť. Oddych a telefonáty boli odložené na neskôr, deti použili repelenty a vybrali sa na náučný chodník do Drienčan. Prečo? V pôvodnej evanjelickej fare, kde pôsobil náš významný zberateľ slovenských ľudových rozprávok – Pavol Emanuel Dobšinský, je zriadené múzeum. Tam nám zanietený pán farár porozprával o jeho detstve, štúdiu a živote. Na záver náučného chodníka nás z orientácie vyskúšal labyrint a rozprávkové bytosti strážili presný čas slnečných hodín. Cesta späť nám ubehla veľmi rýchlo. Oddych, telefonáty rodičom a dobrá večera zakončili turistický utorok.