Kultúra opäť ožila, a tak sme sa vybrali na divadelné predstavenie – Príbeh Anny Kareninovej. Mestské divadlo v Žiline pripravilo nádherné, takmer trojhodinové spracovanie tohto známeho románu L.N.Tolstého v novom, modernejšom šate. Kulisy, divadelné výkony, herecké obsadenie, ale aj prelínanie dejovej línie s líniou vsunutého rozprávania – to všetko bolo pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom. Možno aj preto, že téma túžby po veľkej, absolútnej a jedinej láske je témou nadčasovou a stále aktuálnou.