Maturanti v piatok 29.4.2022 absolvovali poslednú písomnú časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky – preklad. Na cca 100 slovný text v slovenskom jazyku mali presne 60 minút. Žiaci si zvyknú myslieť, že ak je text krátky, bude aj ľahký. Avšak znalosť a úroveň jazyka nie je otázkou počtu slov, ale efektívnosti a precíznosti jeho použitia. Budúcoroční maturanti sa o tom presvedčia o rok 🙂