Naši recitátori sa zúčastnili recitačnej súťaže ponímanej ekumenicky s názvom A Slovo bolo u Boha. Oceňujem, že ich neodradil ani sobotňajší termín a venovali svoj voľný čas umeleckému prednesu. A tvrdá práca prináša aj zaslúžené ovocie. Prvé miesto a postup na celoslovenské kolo súťaže získal žiak – Mudrlant – Mathias Jozef Jagáč. Očaril porotu nielen svojím prednesom básne Daniela Heviera Darček menom láska, ale aj odvahou, keď sa na začiatku súťaže dobrovoľne delegoval na prvého prednášajúceho. Druhým miestom nás potešila žiačka 1.A Daniela Chocholova, ktorá básňou Chudák boháč odovzdala publiku i porote krásny umelecký zážitok. Reprezentovala nás aj Danielkina sestra Deniska, žiačka 7.N, ktorá sa síce neumiestnila na prvých troch miestach, ale jej prednes bol veľmi emotívny a precítený. Všetkým trom recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.