Na začiatku školského roka naša pani učiteľka (a mentorka Oblasti Talent DofE pre niektorých jej účastníkov) Ivka Rusnáková premenila malé a skromné priestory chodby v suteréne na akúsi čarovnú permanentnú výstavnú sieň umeleckých diel našich žiakov. To ste si už určite všetci všimli. Áno, aj na anglickom bilingválnom gymnáziu máme veľké množstvo skrytých talentov. Každý náš žiak je v niečom výnimočný, každý v niečom vyniká. O tom by Vám vedel porozprávať ktorýkoľvek člen učiteľského zboru. Mimoškolský program DofE obsahuje oblasť zvanú Talent DofE, v ktorej účastníci tohto programu počas určitého časového obdobia zdokonaľujú svoju výnimočnosť, či už v hre na gitaru alebo na klavíri, v maľbe a kresbe, v písaní vlastnej tvorby alebo v nejakom športe či ďalšom cudzom jazyku. Pravdou je, že občas ich stojí námahu (či chuť alebo odvahu) pochváliť sa okoliu so svojimi dielami, ktoré podľa slov pani učiteľky Rusnákovej sú na veľmi vysokej úrovni. Ak si nájdete chvíľku času, cez prestávku, po vyučovaní, cestou do jazykového laboratória, zastavte sa na okamih a ponúknite Vašim unaveným očiam a vystresovanej duši prekvapujúci zážitok a jemné pohladenie. Ubezpečujem Vás, že to bude príjemné stretnutie s umením. Tým som si istý. Možno sa dozviete o svojich žiakoch a spolužiakoch niečo, čo ste doteraz ani netušili. Týmto spôsobom (a vďaka Oblasti Talent DofE a tiež vďaka pani učiteľke Ivanke Rusnákovej) sa postupne pokúsime odhaliť doteraz skryté talenty našich Dofákov. Prajeme Vám príjemný zážitok.