Po ročnej prestávke sa deti z našej materskej školy rozhodli opäť odprevadiť pani Zimu na odpočinok.

,,Morena, Morena,
obi si kolená.
Pripravíme ťa, odejeme ťa, 
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme,
takto ťa odprevadíme.” 

Rybičky a Mravčekovia asistovali pani učiteľkám pri výrobe Moreny, ktorá zimu symbolizuje. Podľa slov riekanky Morenu najprv pripravili, potom odeli do pekných šiat a na hlavu jej uviazali šatku. S Morenou na čele sprievodu sa obe triedy vydali na cestu k rieke Poprad. Tam sa k nim pripojili aj Zvedavkovia a Včielky. Zapálenie a zhodenie do vody si zodpovedne vzali na starosť pani učiteľky. Urobili tak z lávky nad riekou za jasotu a nedočkavosti všetkých škôlkarov. Deti sledovali cestu Moreny riekou po nasledujúcu lávku, kde jej naposledy zamávali, kým im nezmizla z dohľadu. 

“Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar.”

Tu sa riekanka končí, a nielen škôlkari dúfajú, že sa jej slová čoskoro naplnia. ?