Hoci sa jar trošku oneskorila, my sme s menším oneskorením zasiali prvé semienka našich kvietkov do skalky. Zasiate boli s láskou, a preto veríme, že čo nevidieť zbadáme prvé zelené výhonky. Tie potom podľa nášho plánu začneme presádzať do zeme. No najskôr nás čaká malý prieskum, aby sme zistili, čo zima napáchala na už zasadených rastlinkách a trošku poupratujeme okolie, aby nám všetkým skalka robila radosť.