V rámci spolupráce s občianskym združením – Slovensko bez drog sa v našej škole uskutočnili v dňoch 16.3. a 23.3. prednášky na tému „PRAVDA O DROGÁCH”.

Najmladší žiaci sa oboznámili s témou pomocou hry na pochopenie pravidiel (ďakujem, prosím, prihlás sa a ticho). Starší žiaci dostali základné informácie o tom, ako vplývajú drogy na ľudské telo a myseľ. Prednášajúci im poskytol informácie o omamných látkach a o tom, ako dlho sa udržia v krvi. Upozornil ich aj na to, že drogovo závislý človek môže prestať užívať drogy, ale niekedy môže znova začať s užívaním.

Žiaci si z prednášky odniesli nielen propagačné a náučné materiály, ale najmä veľa poznatkov a podnetov na rozmýšľanie.