Možno si kladiete otázku, čo všetko by malo vaše dieťa pred nástupom do školy vedieť. Pripravenosť na školu zahŕňa predpoklady, ktoré môžete u svojho dieťaťa pozorovať, a to:

Spoločenské

 • je obľúbené a prijímané ostatnými deťmi,
 • je ochotné pomáhať a plniť jednoduché úlohy,
 • vie sa postarať o svoje osobné potreby, vie si umyť a utrieť ruky, akceptuje pokyny pri hre, zamestnaní.

Telesné

 • vie zapínať zips, gombičky, vie si zašnurovať topánky,
 • vie strihať nožničkami, šiť tupou ihlou s niťou, navliekať koráliky, je manuálne zručné,
 • vie chytiť a hodiť veľkú loptu,
 • udrží dobre rovnováhu pri chodení po múre.
 • vie poskakovať, skákať na jednej nohe.

Psychické

 • vie hovoriť o nedávnych udalostiach alebo skúsenostiach rozumne a s určitou plynulosťou,
 • je schopné počúvať bez známok nepokoja,
 • pozná farby a vie ich pomenovať,
 • vie svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo domov,
 • vie si zapamätať, o čo ide v jeho obľúbených príhodách,
 • má dobrú výslovnosť, tvorí plynulé vety,
 • vie naspamäť niekoľko detských riekaniek, pesničiek,
 • rado spieva aj keď falošne,
 • má túžbu čítať, zaujíma sa o všetko, čo sa dá čítať aj o obrázkové seriály.

Ak pozorujete v niektorých prípadoch známky nezrelosti, odporúčame využiť služby Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva Vysoké Tatry, ktoré každoročne v jesenných a jarných mesiacoch realizuje akceleračný a stimulačný program pre predškolákov. Dieťa dozrieva spontánne a vy, rodičia, ho na tejto ceste sprevádzate. Ten správny čas sa nedá naplánovať. Ak dieťa javí známky nezrelosti, nie je to zlyhanie vášho dieťaťa a ani vaše.

Idete so svojím dieťaťom na zápis? Zistite viac informácií.

— spracované podľa: Školská zrelosť, PhDr. Alena Janiglošová

Kontakt

SCPPPaP Vysoké Tatry
Dolný Smokovec 21
Námestie sv. Egídia 36
058 01 Poprad
0911 117 781
www.poradna-tatry.sk