Fašiangové obdobie je známe aj ako obdobie zábavy. Práve preto bol u Pozorovateľov ples s maskami – karneval. Do našej triedy zavítali Harry Potter, černokňažník, princezná, kúzelník, Kleopatra, zajačik, slniečko, drak a kopec iných rozprávkových a čarovných postáv. Pozorovatelia si najprv zhodnotili svoje úspechy za I. polrok a s radosťou a očakávaním si prevzali výpisy známok. A čo nasledovalo potom? Neskôr sa už len zabávali v svojich maskách a oslavovali výborne zvládnutý prvý polrok.