Tak a máme tu výsledky medzinárodnej súťaže Best in English 2021, do ktorej sa zapojilo spolu 17 223 stredoškolákov z 595 stredných škôl 32 krajín sveta. Našu školu reprezentovalo 17 druhákov a tretiakov. Naším najlepším súťažiacim je Dušan Korytko (3.A), ktorý sa v rámci slovenských súťažiacich umiestnil na úžasnom 114. mieste. Jeho celkové celosvetové miesto je 656. Dušanovi stačilo na test 37 z pôvodných 60 minút. Na druhom mieste v rámci školy je Ivica Olexová (2.A) a treťou najlepšiou je Lenka Sekeráková (3.A). Všetkým trom srdečne blahoželáme.

Pozrieť súvisiaci článok