Červená! Do školy dnes prišli žiaci oblečení v červenom oblečení. Od rána nám po chodbách školy chodil už len červený dav. Všetko bolo dnes iné, akési výnimočné. V každej detskej dušičke bola nedočkavosť a veľké očakávanie. „Kedy príde?“ ozývalo sa z tried. Chcete vedieť, koho sme všetci čakali? No predsa Mikuláša! A on naozaj prišiel, ale nie sám, doniesol si so sebou aj pomocníka Anjelika. Deti im s radosťou zaspievali, zarecitovali a dostali za to balíček s dobrôtkami. Mňam. A to nebolo všetko! Okrem toho každá trieda zbierala body za svoje červené oblečenie, aby mohla vyhrať zaujímavé cenu. Ako by sme zhodnotili dnešný deň? Bol veselý, plný smiechu, spevu, detskej radosti a červenej farby.