V našej LIFKE sme nezabudli na Medzinárodný deň pozdravov. Hneď zrána sme pri príchode rodičov a deti preskúšali ich jazykovú znalosť pozdravov a vlajok rôznych štátov.

Každá trieda si vybrala iný štát, ktorý im pani učiteľky rôznymi aktivitami priblížili.

Najmenšie Žabky sa vybrali do Ruska, kde si zatancovali s ušiankami tanec kalinka a za odmenu si dopriali ruskú zmrzlinu. Teplejšie atmosféru prežívali Mravčekovia. Ocitli sa totiž v Mexiku. Sami si vyrobili mexické sombréro a pochutnali si na natchos. Bez povšimnutia neostalo ani Francúzko v triede Zvedavkov. Bližšie sa pozreli na Eiffelovu vežu. Dobre k tomu padla aj ochutnávka francúzskych syrov. Na gondole do Talianska priplávala trieda Včielok. Počas obedňajšej siesty sa porozprávali o zaujímavých miestach v Taliansku a zajedali to nimi pripravenou pizzou.