V stredu pred jesennými prázdninami sa v triedach u Dobrodruhov, Objaviteľov, Prieskumníkov a Kozmonautov strašilo aj tvorilo. Dobrodruhov hneď ráno po príchode prekvapil kostlivec vznášajúci sa v ich triede. Obzerali si ho sprava, zľava a neverili vlastným očiam. Dokonca aj Prieskumníkov na druhom konci chodby prekvapil nečakaný strašidelný hosť.

Pred všetkými strašidlami aj strašidielkami dnes stálo niekoľko halloweenskych výziev, ako napríklad nazbierať čo najviac bodov v jesennom kvíze alebo spolupracovať na tvorbe básne. Každá trieda si tiež vytvorila strašidelné mestečko podľa vlastných predstáv.