Október je mesiacom farieb a jesennej krásy, ale aj mesiacom úcty k starším.

Naši Pozorovatelia vyjadrili svoje poďakovanie starým rodičom krásnym pozdravom, pretože majú v ich živote svoje dôležité miesto i za to, že majú pre nich vždy pripravenú aj malú dobrôtku. Pozrite sa, čo im pripravili a dúfame, že starých rodičov veľmi potešili.