Naša eko hliadka sa dnes vybrala do jednotlivých tried a vysvetľovala, ako máme odpad separovať a prečo. Separácia pomáha prírode a vyseparovaním určitého druhu odpadu umožňujeme jeho opätovné využitie. Niektoré plastové odpady sa ďalej využívajú v stavebnom alebo textilnom priemysle. Roztriedený odpad je možné ľahšie skladovať… atď. Tých informácií bolo neúrekom. V každej triede Eko hliadka prekontrolovala aj farebné nádoby na separáciu. Takže, poďme do toho!