Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva. Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. A preto sme ani my, deviataci, na našich starých rodičov nezabudli. Nezaháľali sme a rozhodli sme sa našim starým rodičom napísať LIST. Áno list – kúsok papiera, na ktorom sme vyjadrili svoje pocity, to ako si starých rodičov vážime, čo pre nás znamenajú a ako ich máme radi. Bolo pekné vidieť, ako sa Kozmonauti do toho pustili bez akéhokoľvek váhania. Aj keď navonok vyzerajú, že sú už takmer dospelí, táto myšlienka sa im tak zapáčila, že písanie im išlo od ruky. Veď: ,,Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“

Ja pevne verím, že každý jeden list si našiel svojho adresáta a vyčaril mu úsmev na tvári.