Koncom minulého školského roka bol našej škole udelený grant Radou mládeže Prešovského kraja. Tento grant mal za cieľ rozvíjať činnosť Žiackej školskej rady. Naša žiacka školská rada sa rozhodla zveľadiť priestor pred budovou školy a vytvoriť miesto pre oddych a stretávanie sa nielen jej členov, ale všetkých študentov. Na tento účel sme si zvolili paletové sedenie obohatené o knižnú búdku a okrasné rastliny.

S prípravnými prácami ako prieskum trhu a diskusie, čo a odkiaľ zadovážiť sme začali v máji, keď sme po siedmich mesiacoch dištančného vyučovania opäť nastúpili do školy. Nasledovali nákup a opracovanie paliet. Najprv sme ich brúsili a šmirglovali. Potom prišiel náter pre exteriér. Následne sme ich zoskrutkovali. Popritom sme pripravovali miesto, kde budú uložené. Vykopali sme trávu, položili fóliu a nasypali štrk. Nakoniec sme palety umiestnili na štrk a zasadili okrasné rastliny. Lavičky sme zútulnili poduškami a do rohu umiestnili knižnú búdku. Tu si budú môcť študenti požičať knihu a prečítať ju či už na mieste alebo doma.

Veľká vďaka patrí všetkým študentom, ktorí pridali ruku k dielu. Zúčastnili sa toho totiž nielen členovia žiackej školskej rady, ale aj ich mnohí spolužiaci. Dokonca sme mali výpomoc aj zo základnej školy. Pomoc prišli aj členovia učiteľského zboru, vedenia a samozrejme náš školník.

Všetkým by sme sa touto cestou chceli ešte raz poďakovať a zapriať veľa príjemných chvíľ strávených v tejto našej oddychovej zóne!

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.

Pozrite si celú fotogalériu zblízka