Po ročnej prestávke sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu 2021. Tento školský rok sme si pre našich žiakov pripravili poriadnu výzvu – Life Academy Mini Marathon. Žiaci sa rozdelili do tímov a ich cieľom bolo za 30 minút štafetovým spôsobom odbehnúť čo najväčšiu vzdialenosť. Víťazným družstvom za 5–ročný bilingválny odbor v kategórii chlapcov sa stal tím s názvom: Všeobecné riešenie so zmyslom pre humor – Atlantída, ktoré odbehlo neuveriteľných 39 štafetových úsekov, čo je presne 9,75 km!!! V kategórii dievčat triumfoval tím s názvom: Joker s 30 odbehnutými úsekmi, čo sa rovná 7,5 km. Za základnú školu zvíťazilo družstvo PVP Spišská Teplica, ktoré tiež odbehlo 30 štafetových úsekov. Spolu všetky družstvá odbehli neuveriteľných 125, 25 km. Všetkým zúčastneným ďakujem!