Keďže máme v triede nových spolužiakov, trochu sme sa chceli zabaviť a lepšie spoznať aj pri skupinovej aktivite na hodine komunikačnej výchovy. Rozdelili sme sa do skupín. Každá skupina dostala 20 špagiet, lepiacu pásku, špagát a jeden cukrík marshmallow. Úlohou bolo postaviť za 18 minút čo najvyššiu stavbu tak, aby stavba udržala cukrík. Jedna skupina zvolila dobrú taktiku, výborne spolupracovala a stavba sa im podarila. Niektoré skupiny sa veľmi snažili, no stavba sa im nepodarila. Boli aj skupiny, ktoré mali problém dohodnúť sa na postupe a v stanovenom časovom limite to, žiaľ, nestihli. Počas aktivity sme sa zabavili, spoznali a zistili, v čom máme rezervy.

Pozrite si celú fotogalériu zblízka