Jeseň a jej pestrá paleta prirodnín preverila kreativitu a chuť tvoriť nielen našich detí, ale aj ich rodičov. Tvorivé dielne v areáli hotela Sipox sa niesli v úžasnej atmosfére. Rodičia s deťmi premenili obyčajné plody a prírodniny na výtvory plné fantázie. Vznikli nádherné obrazy zo strukovín, šaty pre pani jeseň, jesenné vence, svietniky a mnoho iného. Tieto výrobky nám teraz skrášľujú priestory našej materskej školy.

V pripravených súťažiach zase všetci ukázali športového ducha a chuť zabaviť sa. Ešte raz sa chceme poďakovať všetkým rodičom za občerstvenie, chuť tvoriť, športovať a za čas, ktorý venovali práve tejto akcii.

Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. Pevne veríme, že už čoskoro.

Pozrite si celú fotogalériu zblízka