Pohyb na čerstvom vzduchu a správne dýchanie sú nesmierne dôležité pre správny vývoj dieťaťa.

Príďte, milí rodičia, spolu s deťmi na Lesnú pohybovú sobotu do Krásnych Sadov. V dielničke pre rodičov s deťmi vo veku 3-5 rokov sa zameriame na správne dýchanie, zacvičíme si niektoré jogové pozície vhodné pre tých najmenších. Zahráme sa pritom na zvieratká a povieme si aj nejakú rozprávočku. Cvičenie bude vonku, na lúke, v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do interiéru. Na cvičenie si prineste karimatky alebo deky a pohodlné oblečenie. Cvičí sa naboso resp. v ponožkách.

Pre rodičov a deti mladšieho školského veku (do 9 rokov) bude pripravený lesný parkúr. Les nám poskytuje veľa možností ako sa zabaviť a pritom sa hýbať. V lese budeme zdolávať rôzne prekážky a spolu s nami možno zažijete les ako ho nepoznáte. Na lesný parkúr odporúčame športové oblečenie a pevnú obuv.

  • Termín: sobota 14. augusta o 9.30 h
  • Trvanie dielničky: 60 minút
  • Vstupné: 6 eur/rodič+dieťa

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu si miesta rezervujte vopred na tomto odkaze.

Dielničky môže absolvovať dieťa iba v sprievode dospelého. Info: email:zlp@krasnesady.sk, t.č. 0911 089 062.