Patrí to už k bežnej praxi, že v našej škole robia školáci celoročné projekty, ktoré na konci roka prezentujú. Nebolo to ináč ani v triede Sovičiek. Tí si svoje projekty vypracovávali na krúžku “Predškoláčik” počas roka. V poslednom týždni tohto školského roka ich prezentovali pred svojimi kamarátmi. Stáť pred všetkými a rozprávať o svojej obľúbenej hračke môže znieť jednoducho. Pre 6 ročné deti je to však výzva, s ktorou sa Sovičky popasovali na jednotku. Nakoniec si všetci zaslúžili obrovský potlesk a malú odmenu.