Prepojiť učenie so zážitkom je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Tak to bolo aj pri téme exotické zvieratá. Trieda Šmolkov a Mravčekov sa vydala za spoznávaním nových zvierat a ich spôsobu života do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Našli tam zvieratká, ktoré už poznajú,ale aj tie ktoré zatiaľ nevideli alebo nepoznali. V ZOO zaznela od našich detí aj známa pieseň Naša Zem je guľatá 🙂 Najväčší úspech zožali opice a ich hry, ktoré nám predviedli. S novými poznatkami a zážitkami sa vrátili unavení do škôlky. Tam už deti čakali ich postieľky. Tešíme sa na ďalšie zážitky, ktoré nám leto ponúka.