Celé sa to začalo mailovou pozvánkou Podtatranského múzea. Téma Dreviny a kry nám veľmi pekne zapadala do tohoročných preberaných tém, a tak som sa rozhodla, že pozvanie prijmeme. V múzeu nás čakal tím pracovníkov pod vedením botanika pána Slezáka, ktorý sa Mudrlantom naplno venoval celú hodinu. Musím oceniť, ako pedagóg, že celá hodina mala krásnu nadväznosť a bola pre deti skutočne príťažlivá. Mudrlanti s chuťou zúročili techniku frotáže z výtvarnej výchovy a tiež správne našli dvojice pečiatok, kde na jednej bol list a na druhej plod stromu. Na záver si vyrobili vlastnú stránku herbára, na ktorú okrem pripravenej vylisovanej rastliny vpisovali odborné identifikačné údaje ako skutoční botanici.