Náš spolužiak Peťko inšpiroval celú triedu Mudrlantov k hľadaniu kešiek. 
Geocaching je zábava spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Hra je niekedy spojená s úlohami alebo s poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych pamätihodností. Svoje skúsenosti nám tak krásne opisoval, že sme tomu u nás v triede naplno prepadli. So stiahnutou aplikáciou sme sa teda vybrali “loviť” tie prírodné poklady. V okruhu do dvoch kilometrov od našej školy sme našli zopár kešiek. Niektoré boli nájdené ľahko, iné sme hľadali dlhšie. Okolo miest, kde sú ukryté, chodíme teraz opatrne, aby sme neprezradili ich miesto…veď hľadali sme ich dlho. Nepýtajte sa nás, kde sú kešky schované, nepovieme. Kešky sa neprezrádzajú.