LUK – LES UKRYTÝ V KNIHE je názov nádherného projektu, do ktorého sa tento rok mohli zapojiť všetky deti aj z našej materskej školy. Úlohou detí (a ich rodičov) bolo, aby si urobili menší výlet do lesa a niekde pri strome si prečítali knihu. Cieľom tohto projektu bolo upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na formovanie kladných postojov k prírode, ako aj na potrebu samotného čítania. Snáď táto aktivita privedie detičky častejšie do lesa, kde sa vybehajú, oddýchnu si a naučia sa toľko nových informácií o našej krásnej prírode.