Apríl je mesiac lesov, a preto sa Šmolkovia a Mravčekovia vydali na malý výlet práve tam. Deti hľadali a počítali prírodniny, pozorovali diviaka Miška a muflóny. V tomto krásnom prostredí si vypočuli rozprávku, a tak sa zapojili do krásnej akcie “LES UKRYTÝ V KNIHE”. Užili si šantenie v lese a načerpali energiu na ďalšie jarné objavovanie.