23. apríla triedy I.-IV.D a VII.-VIII.P si na hodine Informatiky pripomenuli DEŇ KNIHY. V učebni si vytvorili malú knižnicu. Prečítali náhodne otvorenú časť z knihy a spoločne odpovedali na otázky:

  • Koho voláme autor?
  • Poznáš meno spisovateľa?
  • Kto je ilustrátor?
  • Ktorá bola tvoja prvá kniha?
  • Vieš opísať príbeh?
  • Kto bol hrdina?
  • Aké ponaučenie si pamätáš?

Okrem toho si na PC vytvorili svoj plagát s témou DEŇ KNIHY. Tu využili všetky vedomosti, dostupné aplikácie, úpravu písma, pozadia a efekty podľa vlastnej fantázie.

Deň prešiel rýchlo a bol pre všetkých zdrojom nápadov. Večer siahneme po knihe, ktorú máme odloženú dlho na stolíku pri posteli. O tom, čo sme zažili, porozprávame svojim rodičom a súrodencom.