Life Academy je otvorená novým možnostiam, preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu Vedieť viac. Projekt prináša nezisková organizácia SEEDS pod záštitou MŠVVaŠ SR. Interaktívne prezentácie sú na aktuálne témy, ktoré majú účastníkom priniesť do vyučovania nové tváre a informácie priamo od odborníkov v jednotlivých oblastiach. V utorok (19.4.2021) sa ako prví na tomto projekte zúčastnili žiaci 6.N a sekundy. Názov prednášky bol výstižný: „India – z každého rožku troška“. Cestovateľka a sprievodkyňa Eva Plánovská, ktorá niekoľkokrát navštívila druhú najľudnatejšiu krajinu sveta, sa so žiakmi podelila o svoje zážitky a skúsenosti. Prezentácia vychádzala z praktických skúsenosti a obsahovala množstvo obrázkov z rôznych miest a udalostí v Indii. Samozrejme, bola dopĺňaná množstvom informácií a nechýbalo ani aktívne zapájanie žiakov formou otázok a odpovedí. Čo sa napríklad žiaci dozvedeli? Varanasi je najposvätnejšie mesto v Indii, cez ktoré preteká rieka Ganga. Okrem rôznych rituálov túto rieku využívajú aj na bežné potreby (umývanie sa, pranie oblečenia…). Najväčšie derby zápasy v krikete sú proti Pakistanu. Indická svadba je jedna veľká „párty” a trvá niekoľko dní. Indovia nepoznajú pojem malá svadba, pretože na celej tejto oslave sa častokrát zúčastní okolo 2000 až 2500 ľudí. Výnimkou už je len obrad, na tejto udalosti sa zúčastní len úzky okruh najbližšej rodiny cca. 20-30 ľudí. Nakoniec sme sa dozvedeli, ako sa začína bežný školský deň – pesničkou a modlitbou, ktorou žiaci ďakujú učiteľom. Na záver bol priestor na otázky o Taj Mahal–e, indickej mene, obyvateľoch Indie a nechýbalo vyhodnotenie najaktívnejších žiakov.