Rozprávky nás sprevádzajú od nepamäti a od útleho detstva. Sú to naše prvé poznatky o svete a všetky deti ich milujú. Keďže sa marec týka kníh, s gymnazistami z 2.A sme sa pozreli na jednu konkrétnu – Červenú čiapočku. Tá pôvodne mala aj varovnú funkciu a síce mala varovať mladé dievčatá pred predátormi – mužmi. Má niekoľko verzií a nie všetky sa končia šťastne. Rozprávka je to veľmi obľúbená a nadčasová, ale študenti si ju vzali ako zdroj inšpirácie pre vytvorenie vlastnej verzie, ktorú skúsili zasadiť do súčasnej doby internetu a sociálnych sietí. Niektoré mali dobrý koniec, niektoré, v duchu pôvodnej verzie šťastný koniec nemajú. Napriek tomu v nich môžete nájsť celkom jasné posolstvo nabádajúce k opatrnosti. Prajem príjemné čítanie.