Už viac ako 20 rokov si vďaka organizácii UNESCO pripomíname 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Jeho cieľom je, aby si ľudia na celom svete pripomenuli, lepšie spoznali a precvičili svoj rodný jazyk. S prvákmi sme sa k tejto iniciatíve radi pridali. Uvažovali sme nad tým, aký je náš vzťah k slovenčine, čo sa nám na nej páči a čo je na nej náročné.

Pripomenuli sme si, že mať svoj vlastný jazyk nie je samozrejmosťou, cesta k nemu nebola v minulosti jednoduchá. Krátkym dotazníkom sme si overili, čo o našom jazyku vieme. Najprekvapujúcejšou informáciou pre našich prvákov bolo, že slovenčina je úradným jazykom aj v inej krajine sveta, nielen na Slovensku. Na záver sme vyberali slovenské slovo, ktoré považujeme za najzaujímavejšie. Tipnete si, ktoré z nich sa objavilo najčastejšie? Odpoveď nájdete v našom grafe.