S prvákmi sme sa zamerali na najčastejšie gramatické chyby, s ktorými sa denne stretávame v našom okolí. Ako sa skloňujú slová euro či Forum? My alebo mi? Napadlo mi alebo napadlo ma? Je rozdiel medzi zástrčkou a zásuvkou? Hľadali sme odpovede nielen na to, ktorý výraz je správny, ale i na to, prečo je to práve tak. Naučte sa to spolu s nami z našich nových učebných pomôcok.