Ľudské telo tvorí približne 206 kostí. Naši štvrtáci sa, našťastie, neučili všetky, ale svoje doterajšie vedomosti o kostiach určite obohatili. Témou prírodovedy v mesiaci január bola práve oporno-pohybová sústava človeka.

Žiaci porovnávali kostru človeka s kostrou iného stavovca. Zistili tak, že napríklad mačka má niektoré kosti rovnaké ako človek – napríklad tvarovanú lebku, stavce, lopatky. Mačka na rozdiel od človeka vyniká perfektnou ohybnosťou, a to má dokonca viac kostí ako my – 245, aj preto, že má chvost. Aby sme sa o ľudskej kostre neučili iba od obrazoviek, rozhodla som sa zadať štvrtákom nasledovnú úlohu: „Pomocou konárov, vetvičiek a halúzok vytvorte vonku na snehu kostru človeka – od lebky, cez horné končatiny po dolné končatiny.“ To, ako sa zhostili tejto úlohy, ma prekvapilo. Moje učiteľské nadšenie bolo obrovské. Posúďte sami. Schválne, viete, kde sa nachádzajú priehlavkové kosti, píšťala či ihlica?

Dúfam, že sme vás inšpirovali k vybehnutiu von spolu s encyklopédiou človeka. Určite vám zima nebude, iba pripomyslení na kosti na snehu!