Na základe rozhodnutia ministra školstva budú od 11. januára 2021 všetci žiaci základnej školy a gymnázia pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pokračujeme v nastavenom systéme dištančného vyučovania, v prílohe prikladáme pre rodičov prvákov základnej školy, ale aj pre ostatných stručný manuál.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie by malo otváranie škôl podľa plánu MŠVVAŠ vyzerať nasledovne:

Tieto plány sú predbežné a závisieť budú od vývoja epidemiologickej situácie, aktualizované budú každý týždeň. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

TESTOVANIE T5 a T9

Testovanie T5 pre žiakov 5. ročníka sa ruší. Testovanie T9 pre žiakov 9. ročníka a žiakov kvarty sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

PRIJÍMACIE KONANIE

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

MATURITY

Úpravy nastali aj pre maturantov. Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín bude určený do 31. marca 2021. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v pôvodných termínoch – v našej škole v termíne od 24. do 26. 5. 2021. 

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme následne informovať, sledujte, prosím, informácie aj na webovej stránke našej školy