Červený deň! Konečne je tu!

Naši žiaci sa ho predsa len dočkali. Všetci boli oblečení v červených farbách a všade sa ozývalo “Kedy k nám príde?” Pýtate sa kto? No predsa Mikuláš! A Mikuláš naozaj prišiel. Po krátkych vystúpeniach dostali žiaci vytúžené balíčky. Potom už usilovne plnili zadania a úlohy. A ako zhodnotili deň? Všetci sa zhodli na tom, že bol veselý, červený, plný smiechu a detskej radosti.