Novembrovou témou na hodinách etickej výchovy bola prosociálnosť – schopnosť urobiť niečo dobré pre iných bez toho, aby sme za to očakávali odmenu. A keďže dobrých skutkov nikdy nie je dosť, úlohou žiakov bolo podeliť sa so spolužiakmi o svoje skúsenosti. V aplikácii Jamboard sme si vytvorili tabuľu, kde v priebehu mesiaca žiaci pripínali virtuálne lístky s krátkym popisom ich nezištného konania, ktoré nám na záver mesiaca predstavili a okomentovali. Inšpiruje výsledok aj Vás?