Tretí novembrový týždeň je charakterizovaný ako Týždeň boja proti drogám. Preto sme sa i na našej škole v tieto dni venovali tomuto stále aktuálnemu problému našej spoločnosti. V dňoch od 16. do 20. novembra sa zovšadiaľ ozývali pojmy ako alkohol, cigarety, drogy, závislosť. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog – znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Týmto problémom sa venujeme stále v rámci primárnej prevencie, ale v tieto dni sme boj proti drogám poňali ako projektové vyučovanie. Žiaci sledovali poučné videá, vypracovali plagát, veľa o danej téme diskutovali, rozprávali sa ako z odbornej, tak aj z ľudskej stránky. Mladších žiakov veľmi zaujala prezentácia Rozprávkou proti drogám, v ktorej si mohli porovnať postavičky známych rozprávok a ich zmenu výzoru po užití drogy. Dobrodruhovia si urobili aj pokus, ktorým si preverili, ako sa cíti človek po užití alkoholického nápoja. Vyskúšali si chôdzu po čiare, ktorú si nakreslili na podlahu kriedou. Spočiatku to bolo ľahké, ale keď ich pani učiteľka párkrát zatočila, zistili, že už to až také ľahké nie je. Pokus sa žiakom veľmi páčil, na vlastnej koži si zažili nepríjemný pocit zo straty rovnováhy.

Potešujúce je, že žiaci berú ako problém nielen drogy a návykové látky, ale aj také bežné a dostupné cigarety a alkohol. Uvedomujú si, že je jednoduché začať, ale ťažké až nemožné prestať a na to nesmieme zabúdať.